STRATEGIA
INWESTYCYJNA 2016

Kiedy odlecą czarne łabędzie?

  • Rok 2015 przyniósł wiele zdarzeń opisywanych jako „czarne łabędzie” lub „szoki inwestycyjne” – uwolnienie kursu CHF, dewaluacja juana, czy załamanie cen surowców. W Polsce „czarnym łabędziem” było przejęcie władzy przez PiS, podatek bankowy i inwestycje energetyki w kopalnie. W rezultacie polski rynek należał do najgorszych na świecie ze spadkiem indeksu WIG o 10% w PLN i o 18% w USD w 2015 r.
  • Spadki w styczniu potwierdzają, że globalne wyzwania – zmiana modelu wzrostu w Chinach, reakcja rynków na podwyżki stóp w USA – są poważniejsze niż wcześniej zakładano. Według nas, uspokojenie się rynków będzie okazją do kupna europejskich akcji, szczególnie spółek korzystających ze wzrostu popytu konsumenckiego oraz niskich cen surowców. Niskie wyceny rynków wschodzących dają duże nadzieje na ich odbicie, ale jest to nadal obarczone ponadprzeciętnym ryzykiem.
  • Polska gospodarka ma szanse zaskoczyć pozytywnie w 2016 r. dzięki dobrej koniunkturze w Europie oraz luzowaniu fiskalnemu (program 500+). Wbrew obecnemu konsensusowi, zakładamy brak dalszych cięć stóp oraz umocnienie złotego. Głównym ryzykiem dla rynku akcji jest kwestia przyszłości OFE. Zakładamy status quo, ale aż do zakończenia przeglądu systemu emerytalnego niepewność będzie ciążyła rynkowi.
  • Pomimo prognozowanego przyspieszenia wzrostu PKB w 2016 r., podatek bankowy oraz niższe ceny surowców implikują spadek ważonych zysków spółek z WIG20 w 2016 r. o 8% r/r według obecnego konsensusu. W przeciwieństwie do dużych spółek, zysk firm z indeksu mWIG40 wzrośnie według konsensusu o 11% r/r w 2016P. Polskie akcje nadal wcale nie są wyjątkowo tanie. Indeks WIG20 jest wyceniany z P/E 11,2x, 5% poniżej średniej 5-letniej wynoszącej 11,7x. Spadki z 2008 r. oraz 2011 r. sprowadziły ten wskaźnik do 7,5x.
  • Przy obecnym poziomie WIG20 ryzyko dalszych spadków wydaje się ograniczone, ale na wzrosty przyjdzie zapewne poczekać do 2H16, kiedy: 1) inwestorzy zaczną brać pod uwagę oczekiwany wzrost zysków w 2017 r., 2) oddali się ryzyko deflacji i dalszych cięć stóp, 3) oddali się ryzyko negatywnych zmian w OFE. To wszystko pod warunkiem stabilizacji sytuacji globalnej.
  • Na koniec 2016 r. wyznaczamy docelowy poziom WIG20 na 2000 pkt, co oznacza 7,6% potencjał wzrostu w 2016P (12% z uwzględnieniem dywidend).
  • Wagi sektorowe: Zalecamy neutralne podejście do banków, oczekując lepszego relatywnego zachowania dopiero za kilka miesięcy, kiedy sektor pokaże jak radzi sobie z nowym podatkiem i oddali się ryzyko obniżki stóp. Preferujemy Alior, Pekao, Handlowy. Spośród spółek paliwowych naszą preferowaną spółką jest PKN Orlen, natomiast obawiamy się wpływu spadku cen węglowodorów oraz liberalizacji rynku gazu na wyniki PGNiG. Wskazując na możliwe odreagowanie na rynku surowców jesteśmy neutralni na sektor wydobywczy. Podnosimy za to wagę dla sektora energetycznego do neutralnie, zakładając że wiele negatywnych informacji zostało już uwzględnionych w cenie, a dalsze spadki kursów będą ograniczone przez wysokie stopy dywidend. Pozostajemy pozytywni nastawieni do deweloperów.
  • Małe i średnie spółki – preferowanymi przez nas spółkami są: AAT Holding, Altus TFI, Arteria, Farm51, Kruk, LC Corp, Marvipol, OT Logistics, Pekabex, Polwax, Selvita, Serinus Energy, Sfinks, Vantage Development, Vigo System.