RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dla Klientów korzystających z usług maklerskich świadczonych przez Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

RODO Informacje ogólne

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

Administratorem danych osobowych jest Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000277384 (dalej: „Dom Maklerski” lub „Administrator”).

Dom Maklerski powołał Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Ryszard Juśkiewicz. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym wykonywania praw przysługujących naszym Klientom, zapraszamy do kontaktu w następujący sposób:
1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@vestor.pl,
2. na adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub
3. telefonicznie pod numerem: 22 378 9190.

Dom Maklerski przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z Polityką prywatności udostępnioną na stronie internetowej www.vestor.pl/rodo/. Informacje dotyczące realizacji Państwa uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo poniżej w Polityce realizacji praw osób, których dane dotyczą.

RODO pliki

Polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą

Polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

Rozporządzenie RODO

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Ustawa o ochronie danych osobowych

Polityka prywatności dla Klientów

Polityka prywatności dla Klientów

Polityka prywatności dla kandydatów na pracowników

Polityka prywatności dla kandydatów na pracowników

Polityka prywatności dla kontrahentów

Polityka prywatności dla kontrahentów