Vestor DM: Wzrosty akcji, kluczowa decyzja EBC
Strategia inwestycyjna 2018 r. - Fin de siècle QE

Oczekujemy kontynuacji hossy na globalnych rynkach w pierwszej połowie roku. Wyznaczamy poziom docelowy indeksu WIG20 na koniec roku na 2650 pkt (+7,7%).

Globalne rynki akcji biły rekordy w 2017 r., ale trudno jest mówić o „irrational exuberance”, ponieważ głównym motorem wzrostów cen akcji było podnoszenie prognoz zysków, a nie zwiększanie mnożników wyceny.

Oczekujemy kontynuacji hossy na globalnych rynkach akcji w 1 poł. 2018 r.: 1) globalne PMI wskazują na dalszą ekspansję makro, 2) wzrost globalnego PKB pozwoli na utrzymanie dwucyfrowego wzrostu zysków; 3) wzrost zysków usprawiedliwia wyceny – premia do historycznych średnich, 4) globalna rotacja z obligacji do akcji powinna przyspieszyć ze względu na wygaszanie QE.

Jeśli ECB zakończy QE we wrześniu 2018 r., to łączny bilans Fed, ECB i BoJ może zacząć się zmniejszać po raz pierwszy od 2012 r. Niepewność związana z końcem QE doprowadzi wg nas do korekty na globalnych rynkach w 2 poł. 2018 r. Oprócz wygaszania QE, główne globalne ryzyka to mocniejsze spowolnienie w Chinach oraz polityczne „czarne łabędzie” (wybory we Włoszech, Korea Północna, relacje USA- Chiny).

Najlepszą klasą aktywów mogą stać się europejskie akcje (dobre momentum makro, niższa wycena, duży udział banków w indeksach). Polskie akcje skorzystają na napływach do Europy – Polskie akcje relatywnie do innych rynków wschodzących zachowują się podobnie jak akcje europejskie do innych rynków rozwiniętych.

Wzrost PKB w Polsce w 2017 r. zaskoczył pozytywnie. W 2018 r. dynamika wzrostu PKB powinna się utrzymać blisko 4% dzięki: 1) dobrej koniunkturze w UE, 2) skokowemu wzrostowi inwestycji dzięki podwojeniu wypłat środków z funduszy unijnych oraz 3) nadal silnej konsumpcji. Wzrost płac i brak osób do pracy to główne ryzyka makro. Pomimo inflacji płac, konsensus oczekuje tylko jednej podwyżki stóp o 25pb w 4 kw. 2018. Gołębia RPP to główne ryzyko dla PLN.

Na GPW 2017 r. był rokiem dużych spółek. WIG20 dał całkowity zwrot 29%, mWIG40 18%, a sWIG80 tylko 5%. Głównym motorem wzrostów cen akcji były rewizje w górę prognoz zysków. W ciągu 12 miesięcy prognozy zysku na 2017 r. dla WIG20 wzrosły o 28%, dla WIG wzrosły o 16%.

Polskie akcje nie są jeszcze drogie. Wyceny dużych i średnich spółek są bliskie historycznych średnich, wyceny małych spółek są relatywnie tańsze. Spółki z WIG20 wyceniane są obecnie na P/E 12.0x na 2018 r., tylko 2% poniżej 3-letniej średniej. Spółki z mWIG40 wyceniane są na poziomie 13.9x, 5% powyżej 3-letniej średniej. Spółki z sWIG80 są relatywnie tańsze ze wskaźnikami 9.6x, 18% poniżej 3-letniej średniej.

Bazując na naszych cenach docelowych dla spółek z WIG20 wyznaczamy docelowy poziom indeksu WIG20 na koniec roku na 2650 pkt.

Przeważenia sektorowe: Drugi rok z kolei zalecamy przeważenie banków, jako głównych beneficjentów dobrego krajowego makro oraz globalnego zacieśniania polityki pieniężnej. Niedoważamy spółki paliwowe, ze względu na oczekiwaną ujemną dynamikę zysków. Jesteśmy neutralni na spółki wydobywcze i energetyczne. Pozostajemy pozytywni na deweloperów mieszkaniowych. Nie zalecamy przeważania spółek detalicznych, ze względu na wymagającą wycenę.

Najbardziej preferowane duże spółki to: Pekao, Alior, BZ WBK, KGHM oraz CCC.

Małe i średnie spółki – preferowanymi przez nas spółkami są: Kruk, Altus, LC Corp, Archicom, Lokum Deweloper, Wawel, Vigo, Mercator Medical i MZN Property.

Krajowy rynek akcji czeka na strukturalny impuls, związany z rządowym Programem Budowy Kapitału (PBK). Kluczowa reforma Programu – wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) została przesunięta na 2019 r., ale rząd jednocześnie zawiesił plany transferu 25% aktywów OFE do FRD i zamiany OFE w TFI. Jeśli PPK zostaną utworzone w proponowanym kształcie i wystartują na początku 2019 r., to szacujemy, że w 2019 r. mogą zgromadzić aktywa w wys. ok. 9 mld zł, a napływy w kolejnych latach mogą sięgnąć 20 mld zł. Zakładamy, że 25% tych aktywów będzie trafiać na GPW, co powinno skompensować podaż akcji generowaną przez OFE, po zamianie ich w TFI.