Vestor DM uruchomił nową usługę - Depozytariusz FIZ

Vestor DM 10 stycznia 2019 roku złożył notyfikację do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą rozpoczęcia działalności, jako Depozytariusz Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych.

Zespół Vestor DM wykorzystując szansę, jakie stworzyły nowe regulacje (w związku ze zmianą Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546)), a także mając na uwadze dynamiczny rozwój FIZ na rynku polskim, podjął decyzję o uruchomieniu usługi Depozytariusza FIZ.  Nowa usługa w ramach działalności Vestor DM wpisuje się w obecną strategię domu na lata 2019-2023, jako lidera w najbardziej atrakcyjnych niszach rynkowych. 

>http://vestor.pl/corobimy/depozytariusz/

Depozytariusz to podmiot działający w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego. Do jego obowiązków należy prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, zarządzanie funduszem oraz czynności o charakterze kontrolno – nadzorczym. 

„Naszą misją jest tworzenie maksymalnie bezpiecznej infrastruktury rynkowej, która będzie wspierała rozwój funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce. Celem strategicznym projektu jest pozyskanie 80 podmiotów do obsługi jeszcze w tym roku, zaś w przyszłym będziemy rywalizować o pierwsze miejsce na rynku. Doświadczenie naszego zespołu zdobywane na przestrzeni wielu lat w kluczowym bankowym Depozytariuszu FIZ pozwoliło nam na zbudowanie produktu uwzględniającego najnowsze wytyczne KNF, wsparte innowacyjnym systemem informatycznym i strukturą departamentu, tak by świadczyć usługę gwarantującą jakość i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.” Anna Dmoch – Gołacka, Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych VestorDM