W lutym br. Vestor Dom Maklerski z dużym sukcesem przeprowadził kolejną transakcję na rynku IPO/SPO w Polsce.

Vestor DM pełnił rolę Współoferującego podczas wtórnej oferty publicznej akcji Selvita S.A., której wartość przekroczyła 134 mln zł.

 

Transakcja została przeprowadzona w trudnych warunkach rynkowych, w trakcie największej od kilku lat korekty na globalnych rynkach akcji. Pomimo tego, cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, tj, 61 zł za akcję, a łączny popyt na akcje Selvity  był znacząco wyższy niż liczba oferowanych akcji.

Vestor DM towarzyszy Selvicie na rynku kapitałowym od 2014 roku, kiedy to przeprowadził IPO spółki (27,3 mln zł). Od IPO w 2014 roku cena akcji Selvity wzrosła sześciokrotnie. Vestor DM doradzał Spółce także przy transakcji ABB w kwietniu 2017 roku (38 mln zł).

Dzięki środkom pozyskanym w SPO Selvita będzie mogła samodzielnie finansować wczesne fazy rozwoju badań nad lekami. Pozwoli to na komercjalizację głównych projektów innowacyjnych na bardziej zaawansowanych etapach rozwoju ( w II fazie badań klinicznych), co wpłynie na poprawę warunków transakcji partneringowych dla Spółki.


Selvita jest jedną z największych firm biotechnologicznych w Europie, działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków innowacyjnych, głównie z zakresu onkologii – terapii celowanych i immunoonkologii. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych z całego świata.