Vestor DM:
Polska gospodarka przyspieszy,
na koniec 2017 roku
WIG20 osiągnie 2 150 pkt

Vestor Dom Maklerski przewiduje wzrost indeksu WIG20 na koniec 2017 roku do poziomu 2 150 pkt, czyli o około 10%.

Vestor Dom Maklerski przewiduje wzrost indeksu WIG20 na koniec 2017 r. do poziomu 2 150 pkt, czyli o około 10%. Głównym motorem wzrostu będą rosnące zyski spółek. Wskaźniki wycen, znajdujące się blisko historycznych średnich, pozostaną bez zmian. Z kolei docelowy poziom indeksu WIG na koniec roku to 58 600 pkt, co oznacza 13,3% wzrostu.

 

 W 2017 roku globalne rynki kapitałowe będą pod wpływem odchodzenia od stymulacji monetarnej (podwyżki stóp w USA, ograniczenie QE w Europie) na rzecz ekspansji fiskalnej (Trumponomika). Doprowadzi to do wzrostu oczekiwań inflacyjnych oraz przyspieszenia „Wielkiej Rotacji” z rynków obligacji na rynki akcji i surowców. W 2017 roku mniej będzie „czarnych łabędzi”, choć w Europie kalendarz wyborczy jest bardzo napięty. Większym ryzykiem dla globalnych rynków może być wzrost protekcjonistycznych napięć na linii USA-Chiny

mówi Tomasz Bardziłowski, Wiceprezes Zarządu Vestor DM.

 

Otoczenie makroekonomiczne sprzyja polskiej giełdzie

Po spowolnieniu w 2016 roku wzrost PKB w Polsce przyspieszy do 3,1% dzięki napływom funduszy unijnych z perspektywy budżetowej 2014-2020 oraz nadal silnej konsumpcji spowodowanej wzrostem płac i środkami z programu 500+. Inflacja osiągnie blisko 2,0% już w I poł. 2017 roku, ale RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian w całym 2017 roku. Obawy o finansowanie deficytu budżetowego zmniejszą się dzięki rekordowemu zyskowi NBP. Vestor DM oczekuje, że złoty umocni się pod koniec roku.

Dzięki przyspieszeniu wzrostu PKB oraz wyższym cenom surowców poprawią się zyski giełdowych spółek. Po spadku o 19% r/r w 2016 r., zyski spółek z WIG20 wzrosną, wg obecnego konsensusu, o 11% r/r w 2017 r. Zyski średnich i mniejszych przedsiębiorstw wzrosną szybciej, dzięki czemu szeroki indeks WIG zanotuje wzrost zagregowanych zysków o 17% r/r, po spadku o 10% r/r w 2016 roku.

Pomimo spadku zysków krajowych spółek, giełdowe indeksy wzrosły w 2016 roku, ale akcje nadal nie są drogie – szczególnie biorąc pod uwagę korzystny moment cyklu gospodarczego.

Akcje spółek z indeksu WIG20 wyceniane są obecnie przy wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 12,3x, tylko 2% powyżej 5-letniej średniej. Akcje spółek z mWIG40 oraz sWIG80 są relatywnie tańsze, ze wskaźnikami 12,0x i 10,9x, odpowiednio 13% i 4% poniżej 5-letnich średnich.

 

 – Krajowy rynek akcji czeka również na projekty ustaw związane z tzw. Programem Budowy Kapitału, czyli przekształceniem OFE w fundusze polskich akcji oraz stworzenie nowego III filaru w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeśli program zostanie uchwalony w proponowanym kształcie, będzie to miało pozytywny wpływ na sentyment do polskiego rynku, pomimo tego że efekty w postaci napływu kapitału z nowego III filara na GPW nie będą widoczne aż do II poł. 2018 roku

– mówi Tomasz Bardziłowski.

 

Rekomendacje Vestor DM

Analitycy Vestor DM zalecają przeważenie sektorów korzystających na wzroście oczekiwań inflacyjnych, czyli banków (zwłaszcza „niefrankowych” – preferowane jest Pekao) oraz spółek surowcowych (preferowany KGHM).

Analitycy zalecają niedoważanie sektorów defensywnych, w tym PGNiG i spółek energetycznych, głównie ze względu na wysoki capex i brak perspektyw na poprawę dywidend. Pomimo wzrostu cen ropy, nastawienie do spółek rafineryjnych jest neutralne. Analitycy Vestor DM są nadal pozytywnie nastawieni do deweloperów mieszkaniowych, preferując ich od deweloperów komercyjnych. Pomimo silnej konsumpcji spółki detaliczne narażone są na konkurencję kanału internetowego i presję płacową.

Wśród małych i średnich spółek analizowanych przez Vestor DM, preferowane są: Altus TFI, Archicom, LC Corp, Marvipol, Mex, Mercator Medical, Robyg, Selvita, Vantage Development, Vigo System.