Sukces SPO ZPC Otmuchów S.A.

Vestor DM  pełnił rolę Oferującego podczas wtórnej oferty publicznej akcji ZPC Otmuchów S.A. Transakcja zakończyła się sukcesem, a spółka pozyskała środki o wartości 25 mln zł.

Grupie Otmuchów Vestor DM towarzyszy od września 2010 roku, kiedy to jako Oferujący i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu przeprowadził pierwszą ofertę publiczną akcji spółki (75,465 mln zł).

 

 

 

 

 

Oferta publiczna akcji ZPC Otmuchów S.A. obejmowała 12.748.250 akcji serii E, z  czego 11.119.618 akcji serii E przedzielono inwestorom, którzy złożyli zapisy w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, a 1.628.632 akcji zostały przydzielone inwestorom, którzy złożyli zapisy w odpowiedzi na zaproszenie zarządu spółki.

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na budowę fabryki słodyczy, która wyróżniać się będzie nowoczesną technologią produkcji, a dzięki automatyzacji i standaryzacji procesów produkcyjnych zostanie zwiększona efektywność  i wydajność produkcji. Pozostałe środki  zostaną  wykorzystane na wsparcie marketingowe działań inwestycyjnych.

Grupa Otmuchów jest wiodącym, polskim producentem słodyczy oraz produktów zbożowych, specjalizująca się w produkcji dla największych krajowych i międzynarodowych sieci handlowych w obszarze private label i B2B. Grupa Kapitałowa Otmuchów składa się z silnych i mocno wyspecjalizowanych firm produkcyjnych (ZPC Otmuchów S.A., PWC Odra S.A., Aero Snack Sp. z o.o.) wspieranych operacyjnie przez spółkę Otmuchów Logistyka Sp. z o.o., realizującą procesy logistyczne i transportowe.