Sukces emisji obligacji J.S. Hamilton Poland

Vestor Dom Maklerski doradzał przy programie emisji obligacji J.S. Hamilton Poland wartym 60 mln zł. Wartość ostatniej transzy emisji wyniosła 20 mln zł.

Vestor DM pełnił rolę organizatora emisji i oferującego. Wyemitowane obligacje są niezabezpieczone, mają 3-letni termin wykupu i zmienne oprocentowanie równe stopie WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3%.

J.S. Hamilton Poland S.A. to lider rynku kontroli jakości (TIC – ang. testing, inspection and certification) w Polsce z ponad 60–letnim doświadczeniem. Grupa specjalizuje się w przeprowadzeniu badań i analiz laboratoryjnych dla podmiotów reprezentujących wiele gałęzi gospodarczych: m.in. handelowej, przemysłowej i dystrybucyjnej.

– Wrześniowa emisja stanowi zakończenie programu, którego wartość wyniosła łącznie 60 mln zł. W czerwcu spółka Hamilton wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst pierwszą transzę o wartości 40 mln zł. Bieżąca emisja obligacji spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez rynek. Popyt ze strony inwestorów wskazuje na duże zaufanie wobec spółki – mówi Jarosław Palejko, dyrektor departamentu oferowania i doradztwa korporacyjnego Vestor Domu Maklerskiego.