Vestor Games Week to organizowane co sześć miesięcy spotkania, na których inwestorzy mają okazję spotkać się z zarządami polskich spółek z branży gier komputerowych.

W tej edycji Vestor Games Week gościmy zarządy spółek: CD Projekt, 11 bit studios, The Farm 51, Jujubee, Bloober Team, iFun4all, Vivid Games, PlayWay, Qubic Games, T-Bull, Forever Entertainment, Incuvo, ECC Games.

W trakcie wydarzenia odbędzie się ponad 100 spotkań, podczas których ze spółkami spotkają się przedstawiciele ponad 20 funduszy inwestycyjnych w tym TFI, OFE oraz Asset Management.

Wydarzenie będzie trwało do 12 czerwca 2017 r.