OŚWIADCZENIE do Klientów i Współpracowników Vestor DM

W związku z publikacją 5 lipca 2019 roku na jednym z portali internetowych nierzetelnego artykułu dotyczącego współpracy Vestor DM z GetBack, Zarząd Vestor DM przygotował stosowne oświadczenie wyjaśniające okoliczności współpracy.

 

 

OświaczenieVestor

Jednocześnie nadmieniamy, że wobec przedmiotowej redakcji podejmujemy stosowne kroki prawne.