Oświadczenie o prowadzonej działalności

Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Vestor DM”) informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 24 września 2019 roku cofnęła Vestor DM zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w związku z tym zostały podjęte działania zmierzające do zakończenia prowadzonej działalności maklerskiej do dnia 25 listopada 2019 roku.

Jednocześnie potwierdzamy, że Vestor DM prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw, doradztwa przy pozyskiwaniu finansowania oraz sporządzania wycen i analiz finansowych dla przedsiębiorstw, które to od zawsze stanowiły trzon działalności Spółki. Spółka dalej świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw i zamierza rozszerzać w najbliższym czasie zakres tych usług.

Oświadczamy, że nie zgadzamy się z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego oraz informujemy, że dnia 17 października 2019 roku Vestor DM zaskarżył przedmiotową decyzję. Złożenie skargi jest pierwszym krokiem prawnym podjętym w celu obrony dobrego imienia Spółki oraz osób z nią związanych.