KONTAKT

Formularz kontaktowy

Powyżej podawane przez Państwa dane osobowe są zbierane przez nas – VESTOR S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa („VESTOR”, „Administrator”, „nas”), jako administratora Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego VESTOR, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Administratora. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących im praw. Szczegółowe informacje odnośnie przysługujących Państwu praw znajdują się w Polityce realizacji praw osób, których dane dotyczą udostępnionej na stronie internetowej: www.vestor.pl/rodo. Informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VESTOR S.A. w likwidacji dla celów marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania produktów i usług oferowanych przez VESTOR S.A. w likwidacji,
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od VESTOR S.A. w likwidacji informacji handlowej za pomocą udostępnionego przeze mnie w tym celu adresu poczty elektronicznej.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.

VESTOR S.A. w likwidacji
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa

Tel. +48 22 378 91 90,
Fax +48 22 378 91 91,
DM@VESTOR.PL

VESTOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000277384
REGON 140943747
NIP 1080003081

Kapitał zakładowy VESTOR S.A. jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 2 009 570 zł.