Kolejne sukcesy
w transakcjach
IPO/SPO

We wrześniu 2016 roku Vestor Dom Maklerski z dużym sukcesem przeprowadził kolejne transakcje na rynku IPO/SPO w Polsce.

Vestor DM pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu podczas pierwszej oferty publicznej akcji Celon Pharma o wartości 245 mln zł oraz Oferującego i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu we wtórnej emisji akcji Mercator Medical o wartości 31,5 mln zł.

Celon Pharma to biofarmaceutyczna firma zajmująca się produkcją leków generycznych oraz prowadząca badania nad lekami innowacyjnymi. Spółka została założona w 2002 roku przez dr. Macieja Wieczorka, który jest również prezesem notowanej na GPW spółki Mabion. W 2015 roku Celon Pharma podpisała przełomowe kontrakty na rejestrację i dystrybucję leku wziewnego Salmex w Europie, Ameryce Płn. oraz Chinach. Strategia spółki na najbliższe lata zakłada dalszy rozwój segmentu generycznych leków inhalacyjnych, zwiększenie potencjału badawczego i rozwój nowych leków oraz selektywną eksplorację segmentu klasycznych leków generycznych. W 2015 roku Celon Pharma wypracowała 107,5 mln zł przychodów i 37,2 mln zł zysku netto.

W trakcie pierwszej oferty publicznej łączny popyt na akcje Celon Pharma przekroczył 1,5 mld zł i był ponad 6-krotnie większy niż wartość oferty. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej wskazanej w prospekcie emisyjnym i implikowała wskaźnik wyceny na poziomie 8,5x 2016E EV/EBITDA (na podstawie prognoz analityków Vestor DM).

Mercator Medical to wiodący dystrybutor rękawic medycznych w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Mercator posiada także własną fabrykę rękawic lateksowych w Tajlandii, która stanowi jedną z głównych p­­rzewag konkurencyjnych Grupy.  Strategia rozwoju spółki zakłada ekspansję na rynku globalnym, m.in., dzięki zwiększeniu zdolności produkcyjnych fabryki rękawic w Tajlandii z obecnych 1,2 mld szt. rocznie do 3 mld szt., kosztem ok. 107 mln zł, z czego około 30% zostanie sfinansowane dzięki emisji akcji.  W 2015 roku Mercator Medical wypracował 227 mln zł przychodów i 10,3 mln zł zysku netto.

Plany ekspansji Mercator Medical zostały bardzo dobrze odebrane przez inwestorów giełdowych. W ofercie akcji spółki brały udział wyłącznie instytucje finansowe, a cena emisyjna wyniosła 17,5 zł i została, co warte podkreślenia, ustalona z premią do ceny giełdowej. Cena implikowała wskaźnik 8,2x 2016E EV/EBITDA (na podstawie prognoz analityków Vestor DM).