Komunikat dotyczący ewidencji obligacji serii VB, VC, VD, VE, VG GetBack S.A. w restrukturyzacji

Komunikat dotyczący ewidencji obligacji serii VA, VB, VC, VD, VE, VG GetBack S.A. w restrukturyzacji

Informujemy, że dnia 23 października 2019 roku, Vestor Dom Maklerski S.A. zakończył prowadzenie ewidencji wyżej wymienionych obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji.

Informujemy, że podmiotem prowadzącym obecnie ewidencje obligacji GetBack S.A. w restrukturyzacji jest Dom Maklerski Q Securities S.A.

W celu uzyskania informacji Obligatariusze powinni zgłosić się do Domu Maklerskiego Q Securities S.A.