Vestor doradzał przy euroobligacjach GetBack

Vestor Dom Maklerski pełnił rolę doradcy Zarządu GetBack S.A. przy emisji euroobligacji o wartości do 30 mln euro. Środki te posłużą m.in. do nabycia portfela wierzytelności.

Zgodnie z umowami z 25 października 2017 r. wyemitowane przez GetBack obligacje trafią do zagranicznego podmiotu spoza grupy kapitałowej GetBack, w ramach emisji niepublicznej. Jej warunki nie odbierają od warunków rynkowych przy pozyskiwaniu finansowania tego typu.

Vestor pełnił również rolę doradcy przy sprzedaży i pozyskaniu inwestora dla Neum Pretium, spółki z Grupy Getback S.A.

Vestor DM doradzał już przy ponad 150 emisjach obligacji o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł. Vestor zapewnia pełne wsparcie procesu emisji obligacji od analizy spółki, przygotowania optymalnej struktury transakcji aż do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku.