RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dla Klientów korzystających z usług maklerskich świadczonych przez Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

RODO Informacje ogólne

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

Administratorem danych osobowych jest Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000277384 (dalej: „Dom Maklerski” lub „Administrator”).

Dom Maklerski powołał Inspektora Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Ryszard Juśkiewicz. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym wykonywania praw przysługujących naszym Klientom, zapraszamy do kontaktu w następujący sposób:
1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@vestor.pl,
2. na adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub
3. telefonicznie pod numerem: 22 378 9190.

Dom Maklerski przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z Polityką prywatności udostępnioną na stronie internetowej www.vestor.pl/rodo/. Informacje dotyczące realizacji Państwa uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo poniżej w Polityce realizacji praw osób, których dane dotyczą.

RODO pliki

Polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą

Polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

Rozporządzenie RODO

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Ustawa o ochronie danych osobowych

Polityka prywatności dla Klientów

Polityka prywatności dla Klientów

Polityka prywatności dla kandydatów na pracowników

Polityka prywatności dla kandydatów na pracowników