Sukces IPO ML System

Vestor DM pełnił rolę Oferującego i Wyłącznego Prowadzącego księgę popytu podczas pierwszej oferty publicznej akcji ML System.

Wszelkie dokumenty związane z pierwszą emisją akcji, w tym komunikat o cenie ostatecznej oraz liczbie akcji, można zaleźć pod linkiem.

Cena emisyjna akcji ML System została ustalona na poziomie 27 zł,  a tym samym wartość oferty wyniosła  34,6 mln zł.

Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje nowej emisji, a w związku z tym do inwestorów instytucjonalnych trafiło 1.191.380 akcji, zaś inwestorom indywidualnym zostało przydzielonych 90.488 akcji.

Debiut na GPW planowany jest w drugiej połowie czerwca.

Dzięki emisji akcji spółka pozyska kapitał na rozwój nowych, innowacyjnych produktów i technologii oraz na ekspansję zagraniczną.

Spółka ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne ze szczególnym uwzględnieniem produktów stanowiących alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych.

Hasło oferty publicznej akcji ML System to Rewolucja kwantowa w technologii szkła. Hasło to podkreśla działanie spółki mające na celu zrewolucjonizować branżę budowlaną przy pomocy unikatowej technologii kropek kwantowych.

Spółka jest liderem w swojej branży na polskim rynku. A co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie.