KONTAKT

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vestor Dom Maklerski S.A. siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa („Dom Maklerski”) moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Dom Maklerski (podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych w rozumieniu powyższej ustawy o ochronie danych osobowych jest Vestor Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Dane podałem dobrowolnie. Poinformowano mnie, że posiadam prawo wglądu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu marketingowym.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1030), ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Vestor Dom Maklerski S.A. ,
Al. Jana Pawła II 22,
00-133 Warszawa

Tel. +48 22 378 91 90,
Fax +48 22 378 91 91,
DM@VESTOR.PL

Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000277384
REGON 140943747
NIP 1080003081

Kapitał zakładowy Vestor DM S.A. jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 1.811.570 zł.