KARIERA

Vestor DM to kilkudziesięciu wysokiej klasy specjalistów. Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu wyślij CV na adres: kariera@vestor.pl

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko: Audytor

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:

 • kierunkowe wykształcenie wyższe (warunek konieczny);
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w instytucji finansowej (warunek konieczny);
 • mile widziane kwalifikacje audytora wewnętrznego (np. CIA, CISA);
 • ugruntowana wiedza z zakresu finansów, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w zakresie działania instytucji finansowych;
 • swoboda wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, komunikacyjne, interpersonalne oraz organizacyjne;
 • samodzielność i konsekwencja w działaniu;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • znajomość języka angielskiego;

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego Spółki;
 • przeprowadzanie działań audytu oraz ich raportowanie;
 • weryfikacja wykonania zaleceń poaudytowych;
 • sporządzanie raportu rocznego z prac audytu wewnętrznego;
 • analiza ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych w badanych obszarach Spółki;
 • doradztwo i opiniowanie w zakresie procesów zachodzących w Spółce;

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ciekawą pracę przy realizacji nowych projektów, w dynamicznym i ambitnym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach;
 • prywatną opiekę medyczną.

 

 Prosimy o przesyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim na adres: kariera@vestor.pl.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Vestor Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym w CV, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do wycofania powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Niniejszym oświadczam, że przed przekazaniem moich danych osobowych w zawartych niniejszym CV, zostałem/łam poinformowany, iż: (i) administratorem moich danych osobowych jest Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000277384 („Administrator”); (ii) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także zapewnienia należytego wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych; (iii) zapoznałem/am się oraz akceptuję treść przyjętej u Administratora „Polityki Prywatności dla kandydatów na pracowników”, dostępnej na stronie internetowej www.vestor.pl/rodo/. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vestor Dom Maklerski S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (zgoda dobrowolna).  

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  


Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Compliance

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar czasu pracy : 1 etat.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (kierunek prawo):
 • min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie z branży finansowej (najlepiej w domu maklerskim lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych);
 • znajomość przepisów prawa w obszarze rynku finansowego i rekomendacji nadzorczych, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia prawnego funkcjonowania Domów Maklerskich:
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • zdolności analityczne, dokładność w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, elastyczność i umiejętność dopasowania się do zmieniających warunków rynkowych;
 • mile widziane doświadczenie zdobyte podczas zatrudnienia w domu maklerskim lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych;

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego;
 • prowadzenie okresowych kontroli wewnętrznych w przedmiocie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, procedur i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Domu Maklerskim;
 • identyfikacja ryzyka braku zgodności w procesach realizowanych w Domu Maklerskim, z uwzględnieniem wpływu zmian otoczenia prawnego na działalność Domu Maklerskiego;
 • udział w procesie przygotowywania raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej;
 • kontrolowanie transakcji własnych zawieranych przez pracowników Domu Maklerskiego,
 • identyfikowanie i monitorowanie potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów;
 • opiniowanie dokumentacji produktowej w procesie wdrażania i modyfikacji produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski w celu przeciwdziałania ryzyku braku zgodności z prawem;
 • opiniowanie materiałów informacyjnych i marketingowych kierowanych do klientów Domu Maklerskiego;
 • doradztwo oraz bieżące wsparcie pracowników Domu Maklerskiego, w wypełnianiu przez nich obowiązków zgodnie z przepisami prawa;
 • prowadzenie korespondencji z organami nadzoru, w szczególności Komisją Nadzoru Finansowego oraz uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez te organy;

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • ciekawą pracę przy realizacji nowych projektów w dynamicznym i ambitnym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz uczestnictwo w szkoleniach;
 • prywatną opiekę medyczną;

 

Prosimy o przesyłanie CV i listów motywacyjnych w języku polskim na adres: kariera@vestor.pl.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Vestor Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym w CV, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do wycofania powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto, prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Niniejszym oświadczam, że przed przekazaniem moich danych osobowych w zawartych niniejszym CV, zostałem/łam poinformowany, iż: (i) administratorem moich danych osobowych jest Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000277384 („Administrator”); (ii) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także zapewnienia należytego wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych; (iii) zapoznałem/am się oraz akceptuję treść przyjętej u Administratora „Polityki Prywatności dla kandydatów na pracowników”, dostępnej na stronie internetowej www.vestor.pl/rodo/. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vestor Dom Maklerski S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (zgoda dobrowolna).  

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.