ZREALIZOWANE
PROJEKTY

19 000 000
PLN

19 000 000
PLN

ERG System

Czołowy
producent skrzynek i opakowań transportowych z tworzyw sztucznych

207 600 000
PLN

207 600 000
PLN

Scanmed Multimedis

Grupa Scanmed jest od prawie 15 lat liderem w tworzeniu pełno profilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce.

1 500 000 000
PLN

1 500 000 000
PLN

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jedna z pierwszych niezależnych firm zarządzających funduszami w Polsce.