ZARZĄDZANIE
AKTYWAMI -
PE i VC

Łączymy spółki na wczesnym etapie rozwoju z inwestorami. Łączne aktywa w zarządzanych przez nas funduszach wynoszą 102 mln zł.

Wspieramy młodych przedsiębiorców rozwijających swój biznes. Zarządzamy funduszami private equity i venture capital przez które oferujemy niezbędne wsparcie finansowe i merytoryczne ekspertów w podejmowaniu decyzji strategicznych. Łączne aktywa w zarządzanych przez nas funduszach wynoszą 102 mln zł.

First Private Equity

W ramach funduszu First Private Equity inwestujemy w akcje lub udziały spółek niepublicznych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem. Ideą inwestycyjną jest wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę. Podstawą doboru instrumentów do portfela jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych.  Obecnie w portfelu inwestycyjnym fundusz posiada siedem spółek. Z sukcesem zrealizował wyjścia z inwestycji w takie spółki jak: Gino Rossi, Nokaut, Impact czy ERG System.

Vestor Global Bonds

Vestor Global Bonds to fundusz inwestycyjny zamknięty zajmujący się inwestowaniem w aktywa spółek niepublicznych.

Venture Capital

Planujemy uruchomić fundusz Venture Capital, który pozwoli nam łączyć inwestorów z przedsiębiorcami, których firmy mają dobre produkty i perspektywę odniesienia sukcesu. Zadaniem funduszu będzie wsparcie przedsiębiorstw w kolejnych fazach rozwoju oraz zwielokrotnienia ich zysków i wartości. Dzięki wprowadzeniu do spółki inwestora finansowego oraz wsparciu ekspertów w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, firma ma szanse szybkiego i ugruntowanego rozwoju – natomiast inwestor zwrotu z zainwestowanego kapitału.

kontakt

Szukasz ciekawych produktów inwestycyjnych? Twoja firma potrzebuje wsparcia w rozwoju? Napisz do nas a nasz Doradca skontaktuje się z Tobą: dm@vestor.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vestor Dom Maklerski S.A. siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa („Dom Maklerski”) moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Dom Maklerski (podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych w rozumieniu powyższej ustawy o ochronie danych osobowych jest Vestor Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Dane podałem dobrowolnie. Poinformowano mnie, że posiadam prawo wglądu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu marketingowym.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1030), ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).