FUZJE
I PRZEJĘCIA

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość zrealizowanych fuzji i przejęć to 2,5 mld zł.

Zespół bankowości inwestycyjnej Domu Maklerskiego Vestor to kilkunastu wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji transakcji wspierających rozwój przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu kapitału na rynku publicznym i prywatnym, doradztwie transakcyjnym, doradztwie przy procesach restrukturyzacyjnych oraz wyszukiwaniu inwestorów branżowych i finansowych.

nasze doświadczenie

Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt transakcji fuzji i przejęć. Pozwala to nam na pełne zrozumienie potrzeb wszystkich stron biorących udział w tego typu transakcjach.

Pełniliśmy m.in. funkcję wyłącznego doradcy finansowego dla Przelewy24 przy aliansie strategicznym z Currency One, spółką działającą na rynku nowoczesnych usług finansowych. Także w roli wyłącznego doradcy finansowego braliśmy udział w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla Scanmed Multimedis. W wyniku prowadzonego procesu spółka pozyskała inwestora strategicznego w postaci Grupy Lifehealthcare. Byliśmy również doradcą finansowym Investors TFI przy przejęciu 100% akcji DWS Polska TFI. Więcej informacji w zakładce zrealizowane projekty.

fuzje i przejęcia

Doradzamy i prowadzimy procesy łączenia, kupna lub sprzedaży spółek bądź zorganizowanych części przedsiębiorstw. Nasze działania obejmują między innymi:

  • identyfikację potencjalnych celów oferty sprzedaży/zakupu wraz z określeniem optymalnego profilu firmy/inwestora, jak i celów związanych z zyskiem finansowym i efektem synergii,
  • stworzenie listy podmiotów spełniających określone kryteria oraz nawiązanie relacji z wyselekcjonowanymi podmiotami,
  • identyfikację punktów ryzyka związanych z transakcją i wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ich wpływu,
  • proces due diligence oraz wycenę przedsiębiorstwa będącego elementem transakcji,
  • przygotowanie strategii negocjacyjnej, struktury finansowania transakcji oraz wsparcie podczas negocjacji,
  • wsparcie doradcze na wszystkich etapach i  w zamknięciu transakcji,
  • integrację podmiotu po transakcji.

kontakt

Szukasz wsparcia w rozwoju swojej firmy? Napisz do nas: dm@vestor.pl

Formularz kontaktowy

Powyżej podawane przez Państwa dane osobowe są zbierane przez nas – Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa („Dom Maklerski”, „Administrator”, „nas”), jako administratora Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Domu Maklerskiego, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Administratora. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących im praw. Szczegółowe informacje odnośnie przysługujących Państwu praw znajdują się w Polityce realizacji praw osób, których dane dotyczą udostępnionej na stronie internetowej: www.vestor.pl/rodo. Informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vestor Dom Maklerski S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania produktów i usług oferowanych przez Vestor Dom Maklerski S.A.,
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Vestor Dom Maklerski S.A. informacji handlowej za pomocą udostępnionego przeze mnie w tym celu adresu poczty elektronicznej.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.