FUZJE
I PRZEJĘCIA

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zespół bankowości inwestycyjnej Domu Maklerskiego Vestor to kilkunastu wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji transakcji wspierających rozwój przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu kapitału na rynku publicznym i prywatnym, doradztwie transakcyjnym, doradztwie przy procesach restrukturyzacyjnych oraz wyszukiwaniu inwestorów branżowych i finansowych.

nasze doświadczenie

Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt transakcji fuzji i przejęć. Pozwala to nam na pełne zrozumienie potrzeb wszystkich stron biorących udział w tego typu transakcjach.

Pełniliśmy m.in. funkcję wyłącznego doradcy finansowego w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla Scanmed Multimedis. W wyniku prowadzonego procesu spółka pozyskała inwestora strategicznego w postaci Grupy Lifehealthcare. Byliśmy również doradcą finansowym Investors TFI przy przejęciu 100% akcji DWS Polska TFI. Więcej informacji w zakładce zrealizowane projekty.

fuzje i przejęcia

Doradzamy i prowadzimy procesy łączenia, kupna lub sprzedaży spółek bądź zorganizowanych części przedsiębiorstw. Nasze działania obejmują między innymi:

  • identyfikację potencjalnych celów oferty sprzedaży/zakupu wraz z określeniem optymalnego profilu firmy/inwestora, jak i celów związanych z zyskiem finansowym i efektem synergii,
  • stworzenie listy podmiotów spełniających określone kryteria oraz nawiązanie relacji z wyselekcjonowanymi podmiotami,
  • identyfikację punktów ryzyka związanych z transakcją i wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ich wpływu,
  • proces due diligence oraz wycenę przedsiębiorstwa będącego elementem transakcji,
  • przygotowanie strategii negocjacyjnej, struktury finansowania transakcji oraz wsparcie podczas negocjacji,
  • wsparcie podatkowe i zamknięcie transakcji,
  • integrację podmiotu po transakcji.

kontakt

Szukasz wsparcia w rozwoju swojej firmy? Napisz do nas: dm@vestor.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vestor Dom Maklerski S.A. siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa („Dom Maklerski”) moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Dom Maklerski (podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych w rozumieniu powyższej ustawy o ochronie danych osobowych jest Vestor Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Dane podałem dobrowolnie. Poinformowano mnie, że posiadam prawo wglądu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu marketingowym.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1030), ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

wybrani klienci