EMISJE
OBLIGACJI

Zapewniamy dostęp do wielu typów produktów inwestycyjnych dostosowanych do indywidualnych celów naszych klientów.

Dom Maklerski Vestor zapewnia dostęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych z różnych klas aktywów. Specjalizujemy się w zarządzaniu aktywami, oferujemy fundusze inwestycyjne i pośredniczymy w zakupie akcji i obligacji korporacyjnych.

nasze doświadczenie

W ostatnich sześciu latach zrealizowaliśmy 148 emisji obligacji korporacyjnych o wartości blisko 1,5 mld zł. Wyemitowane papiery trafiły do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Pracowaliśmy dla takich emitentów jak GetBack, Work Service, Bioeton, Vantage Development, OT Logistics, WB Electronics, Próchnik, Marvipol Development, Jupiter, Kredyt Inkaso i wielu innych. Więcej informacji w zakładce zrealizowane projekty.

emisje obligacji

Jesteśmy jednym z najaktywniejszych biur maklerskich wspierających krajowe przedsiębiorstwa w prywatnych i publicznych emisjach obligacji. Specjalizujemy się w emisjach o wartości od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych, a nasze doświadczenie obejmuje plasowanie zarówno obligacji zwykłych, jak i zamiennych na akcje. Zapewniamy pełne wsparcie procesu, czyli:

  • analizę spółki i przygotowanie optymalnej struktury transakcji,
  • wsparcie przy wyborze innych podmiotów niezbędnych do realizacji transakcji oraz koordynacja ich pracy,
  • doradztwo przy konstrukcji warunków emisji,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
  • przygotowanie spółki do spotkań z inwestorami,
  • plasowanie emisji,
  • przydział i rozliczenie emisji,
  • ewidencja obligacji,
  • wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

kontakt

Szukasz wsparcia w rozwoju swojej firmy? Napisz do nas: dm@vestor.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vestor Dom Maklerski S.A. siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa („Dom Maklerski”) moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Dom Maklerski (podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych w rozumieniu powyższej ustawy o ochronie danych osobowych jest Vestor Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Dane podałem dobrowolnie. Poinformowano mnie, że posiadam prawo wglądu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu marketingowym.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1030), ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

wybrani klienci