EMISJE
OBLIGACJI

Zapewniamy dostęp do wielu typów produktów inwestycyjnych dostosowanych do indywidualnych celów naszych klientów. Przeprowadziliśmy ponad 200 emisji obligacji.

Dom Maklerski Vestor zapewnia dostęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych z różnych klas aktywów. Specjalizujemy się w zarządzaniu aktywami, oferujemy fundusze inwestycyjne i pośredniczymy w zakupie akcji i obligacji korporacyjnych.

nasze doświadczenie

W ostatnich sześciu latach zrealizowaliśmy 148 emisji obligacji korporacyjnych o wartości blisko 1,5 mld zł. Wyemitowane papiery trafiły do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Pracowaliśmy dla takich emitentów jak  Work Service, Bioeton, Vantage Development, OT Logistics, WB Electronics, Próchnik, Marvipol Development, Jupiter, Kredyt Inkaso i wielu innych.

emisje obligacji

Jesteśmy jednym z najaktywniejszych biur maklerskich wspierających krajowe przedsiębiorstwa w prywatnych i publicznych emisjach obligacji. Specjalizujemy się w emisjach o wartości od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych, a nasze doświadczenie obejmuje plasowanie zarówno obligacji zwykłych, jak i zamiennych na akcje. Zapewniamy pełne wsparcie procesu, czyli:

  • analizę spółki i przygotowanie optymalnej struktury transakcji,
  • wsparcie przy wyborze innych podmiotów niezbędnych do realizacji transakcji oraz koordynacja ich pracy,
  • doradztwo przy konstrukcji warunków emisji,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
  • przygotowanie spółki do spotkań z inwestorami,
  • plasowanie emisji,
  • przydział i rozliczenie emisji,
  • ewidencja obligacji,
  • wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

kontakt

Szukasz wsparcia w rozwoju swojej firmy? Napisz do nas: dm@vestor.pl

Formularz kontaktowy

Powyżej podawane przez Państwa dane osobowe są zbierane przez nas – Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa („Dom Maklerski”, „Administrator”, „nas”), jako administratora Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Domu Maklerskiego, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Administratora. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących im praw. Szczegółowe informacje odnośnie przysługujących Państwu praw znajdują się w Polityce realizacji praw osób, których dane dotyczą udostępnionej na stronie internetowej: www.vestor.pl/rodo. Informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vestor Dom Maklerski S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania produktów i usług oferowanych przez Vestor Dom Maklerski S.A.,
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Vestor Dom Maklerski S.A. informacji handlowej za pomocą udostępnionego przeze mnie w tym celu adresu poczty elektronicznej.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.