EMISJE
AKCJI

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zespół bankowości inwestycyjnej Domu Maklerskiego Vestor to kilkunastu wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji transakcji wspierających rozwój przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu kapitału na rynku publicznym i prywatnym, doradztwie transakcyjnym oraz wyszukiwaniu inwestorów branżowych i finansowych.

nasze doświadczenie

Nasz zespół obsługiwał największe IPO w historii polskiej giełdy. Zrealizowaliśmy z sukcesem kilkadziesiąt transakcji emisji akcji. Pełniliśmy zarówno funkcję oferującego, jak również współprowadzącego księgę popytu. Uczestniczyliśmy w ofertach publicznych takich spółek jak: Celon Pharma, Mercator Medical, Archicom, Selvita, Vigo System, PKP Cargo, Pekabex, AAT i wielu innych. Więcej informacji w zakładce zrealizowane projekty.

emisje akcji

Pomagamy w pozyskaniu kapitału poprzez emisję akcji i wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Mamy doświadczenie i kompetencje w zarządzaniu całym procesem emisji papierów wartościowych na rynku regulowanym (publicznym), w szczególności:

  • doradztwie strategicznym i opracowaniu założeń emisji,
  • przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia publicznej emisji,
  • koordynacji działań wszystkich zaangażowanych podmiotów,
  • reprezentowaniu spółki przed KNF, GPW i KDPW,
  • organizacji sprzedaży oraz aranżowaniu spotkań z potencjalnymi inwestorami,
  • organizacji i uczestnictwie w konsorcjach dystrybucyjnych.

kontakt

Szukasz wsparcia w rozwoju swojej firmy? Napisz do nas: dm@vestor.pl

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vestor Dom Maklerski S.A. siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa („Dom Maklerski”) moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Dom Maklerski (podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych w rozumieniu powyższej ustawy o ochronie danych osobowych jest Vestor Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. Dane podałem dobrowolnie. Poinformowano mnie, że posiadam prawo wglądu do treści moich danych, ich poprawiania oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu marketingowym.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1030), ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

wybrani klienci