Certyfikaty Inwestycyjne

Vestor DM w charakterze współoferującego w publicznej ofercie certyfikatów inwestycyjnych serii J IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

W dniach 7-21 września 2018 r. Vestor Dom Maklerski S.A. uczestniczy w charakterze współoferującego w publicznej ofercie certyfikatów inwestycyjnych serii J IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanego przez IPOPEMA TFI S.A. („Fundusz”).

Osoby zainteresowane objęciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu mogą składać stosowne zapisy za pośrednictwem Vestor Domu Maklerskiego S.A. Dokument zawierający kluczowe informacje o Funduszu oraz pozostałe dokumenty formalne dotyczące emisji certyfikatów inwestycyjnych serii J Funduszu dostępne są w formie elektronicznej są na stronie Ipopema TFI, a w formie papierowej w siedzibie Vestor Domu Maklerskiego S.A.

Formularz kontaktowy

Powyżej podawane przez Państwa dane osobowe są zbierane przez nas – Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa („Dom Maklerski”, „Administrator”, „nas”), jako administratora Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Domu Maklerskiego, w tym prezentowania produktów oferowanych przez Administratora. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z przysługujących im praw. Szczegółowe informacje odnośnie przysługujących Państwu praw znajdują się w Polityce realizacji praw osób, których dane dotyczą udostępnionej na stronie internetowej: www.vestor.pl/rodo. Informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vestor Dom Maklerski S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, w tym prezentowania produktów i usług oferowanych przez Vestor Dom Maklerski S.A.,
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Vestor Dom Maklerski S.A. informacji handlowej za pomocą udostępnionego przeze mnie w tym celu adresu poczty elektronicznej.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.